Kontakt 2017-07-04T18:01:27+02:00

BAXEL, s.r.o.
Slovenských dobrovoľníkov 135/30
010 03 ŽILINA-SLOVAKIA
Zápis v: Odiel Sro: 65342/L

Peňažný ústav: Tatra banka, SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK70 1100 0000 0029 4400 2109
IČO: 481 080 90 , DIČ: 212 004 7710
IČ DPH: SK 212 004 7710